12 عبارت زبان گیر برای تقویت تلفظ انگلیسی

عبارت زبان گیر چیست؟ عبارت زبان گیر، عبارت یا جمله‌ای است که ادای تلفظ صحیحش هنگام تند گفتن آن دشوار است.

چرا به این عبارات زبان گیر یا tongue twister می گویند؟ اولین جمله‌ی زبان گیر در سال 1855 توسط پزشکی در راک ریور میسوری ثبت شد. نام رودخانه‌ی آنجا Inyan Reakah یا اینیان ریکاه بود. نامی که تلفظش برای مهاجران سفید پوست سخت بود. در واقع عبارت زبان گیر به این نام خوانده می‌شود چون هنگام خواندن یا ادای آن زبان می‌گیرد یا دچار تاب خوردگی می‌شود.

آیا هنگام ادای جمله‌ی زبان گیر زبانتان مانند چوب شور می‌شود؟ شاید… جدا از شوخی گفتن جمله‌ی زبانگیر شیوه‌ای عالی برای بهبود تلفظ و مهارت مکالمه است. پس اگر زبانانتان دچار تاب خوردگی شد فقط برای یک ثانیه است!

خواندن عبارت زبان گیر سرگرم کننده است. تکرار چند باره‌ی آن ممکن است گیج کننده باشد. گویی که زبانتان دارد ژیمناستیک می‌رود. سعی کنید این را بگویید:
Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather.
خب حالا شش بار ولی این بار تندتر تکرار کنید.
Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather.

فهمیدید منظورم چیست؟ زبانم در ادای قسمت دوم این عبارت گیر کرد.

ترفند بی عیب و نقص گفتن عبارت زبان گیر این است که اول آهسته گفته شود. اگر یکی دو کلمه را اشتباه گفتید دوباره شروع کنید. یا فقط به خواندنش ادامه دهید.

آیا آماده‌اید که چند عبارت را تمرین کنید؟

سطح مبتدی

•    Eleven benevolent elephants.
•    Scissors sizzle, thistles sizzle.
•    A snake sneaks to seek a snack.
•    The blue bluebird blinks.
•    She sees cheese.

سطح متوسط

•    Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh.
•    Kindly kittens knitting mittens keep kazooing in the king’s kitchen.
•    You know New York, you need New York, you know you need unique New York!
•    Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster more.

سطح پیشرفته

•    Peter Piper picked a peck of pickled peppers A peck of pickled peppers Peter Piper picked If Peter Piper picked a peck of pickled peppers Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
•    I thought a thought but the thought I thought, wasn’t the thought you thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I wouldn’t have thought I thought.
•    Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Spread it thick, say it quick! Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Spread it thicker, say it quicker! Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Don’t eat with your mouth full!

هنگام گفتن عبارت زبان گیر، شما سرعت خود را تعیین می‌کنید. هر اندازه که دوست دارید می‌توانید این عبارات را بخوانید و تمرین کنید. حتی می‌توانید در بازی با این عبارات دوستانتان را به چالش بکشید.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.