دوستی در زبان انگلیسی

انواع دوست: صحبت کردن راجع به دوستی در زبان انگلیسی

جمله ای قدیمی می گوید که دوستان خوب مثل ستاره هستند. همیشه آن ها را نمی بینید اما می دانید که همیشه هستند. دوستان خوب آن افرادی هستند که همیشه برای حمایت و کمک به شما حضور دارند. اما انواع مختلفی از دوستان و دوستی وجود دارند.
برای این که بتوانید در انگلیسی راجع به دوست و دوستی صحبت کنید شما را دعوت می کنم که چند واژه و عبارت مفید را یاد بگیرید.

اگر واقعا می خواهید زبان انگلیسی را یاد بگیرید، فعالیت های روزمره ی زیر را در برنامه ی خود بگنجانید: افزایش لغت، صحبت با و تمرین لغاتی که می دانید، گوش دادن یا خواندن کتاب به انگلیسی و نوشتن به انگلیسی برای دوستان و همکاران.

انواع دوست در انگلیسی

دوستان صمیمی : Close friends

بهترین دوست تا همیشه BFF = best friends forever
Best mate:  بهترین دوست، mate واژه ی عامیانه ای برای دوست در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی است.

Buddy:  (واژه ی عامیانه ی آمریکایی) رفیق

Old friend:  دوست قدیمی

Real / true / good / loyal / trusted friend: دوست واقعی/خوب/وفادار/قابل اطمینان

School friend: دوست مدرسه ای

Family friend:  دوست خانوادگی

Childhood friend: دوست دوران کودکی

Penpal/e-pal (شخصی را که فقط از طریق مکاتبه ی نوشتاری می شناسید، دوست مکاتبه ای)

Acquaintance: آشنا

Colleague = coworker همکار

Classmate هم کلاسی، هم شاگردی

Flatmate/roommate: واژه ای بریتانیایی است، هم خانه، هم اتاقی

Boyfriend: دوست پسر

Girlfriend: دوست دختر

Just friends:  دوستان عادی( مخصوصا در مورد دو دوست از دو جنس مخالف)

افعال مربوط به دوستی

To make friends / to befriend:

دست دوستی به…. دادن، دوست شدن، رفیق شدن

:To be friends

دوست بودن

To have friends:
دوستانی داشتن
To friend somebody:
شخصی را به دوستان خود اضافه کردن( در رسانه های اجتماعی)

To form / to build a friendship
دوست شدن با

To develop a friendship:
عمیق شدن دوستی

To destroy / to break a friendship
به هم زدن دوستی با، قطع ارتباط

عبارات جالب راجع به دوستی در انگلیسی:

1. A friend in need is a friend indeed
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

2. With friends like that who needs enemies?
با چنین دوستانی کی دیگه به دشمن نیاز داره؟

3. Frenemy = friend + enemy
کسی که وانمود می کند دوست شماست اما در واقع دشمن و یا رقیب شماست

4. Fair-weather friendircle
دوستی که فقط در شرایط خوب در کنار شماست، دوست روزهای خوشی

5. Man’s best friend
(در اشاره به یک سگ) بهترین دوست انسان

6. Friends in high places
پارتی داشتن، افرادی در مقامات بالا که تمایل دارند از قدرتشان به نفع کسی استفاده کنند

7. Circle of friends
گروه دوستان، حلقه ی دوستان، دایره ی دوستان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.