20 اصطلاح غذایی انگلیسی

در مکالمات روزانه ما بعضا از اصطلاح غذایی نیز استفاده می کنیم. برای مثال وقتی شدید باران می بارد معمولا می شنویم که جمله ی ” “it is raining cats and dogs استفاده می شود. وقتی خیلی گرسنه هستید می توانید بگویید “I’m so hungry I can eat a horse” یعنی انقدر گرسنه هستم که می توانم یک اسب را بخورم.

به هنگام آرزوی موفقیت برای کسی می توانید از عبارت “break a leg” استفاده کنید. این سه عبارت را اصطلاح می نامیم. اصطلاح یا عبارت مصطلح، عبارتی است که معنایش با معنای تحت اللفظی فرق می کند.اصطلاحات روشی بامزه و غیررسمی یا صمیمی برای توصیف احساس، فرد یا حتی یک اتفاق هستند.

 این اصطلاحات به صحبت های شما رنگ و لعاب می دهند.

در زیر فهرستی از 20 اصطلاح غذایی را می بینید.

  1. As flat as a pancake

معنا: صاف صاف

جمله:

After getting ran over by my neighbor’s truck, the squeaky toy was as flat as a pancake.

2.As easy as pie

معنا: کاری که راحت انجام می شود

جمله:

“Solving this 20-piece puzzle is as easy as pie.” is what Bill the mailman said.

3.Big cheese

معنا: قوی ترین و مهم ترین فرد

جمله:

Fran is now the big cheese of this company.

4.    Cheap as chips

معنا: بسیار ارزان

جمله:

 These three thrifted books are as cheap as chips.

5.Cherry on top

معنا: نور علی نور، بهتر کردن مسئله ای خوب یا چیزی با افزودن مسئله یا چیزی دیگر

جمله:

The lace detailing on that couture piece is the cherry on top.

6.Clam up

معنا: قطع صحبت، صحبت را قطع کردن، صحبت نکردن

جمله:

Why does Bob clam up as soon as Martha walks in?

7.Cool as a cucumber

معنا: بسیار آرام و خونسرد
جمله:

The students were as cool as a cucumber when Hayao Miyazaki passed by.

8.Go bananas

معنا: دیوانه شدن

جمله:

 My friends are going bananas when they found out Sir Andrew Lloyd Webber visited the restaurant five blocks away.

9.Good egg

معنا: صادق و قابل اعتماد
جمله:

Elouise always helps Ms. Laurie with her groceries. She is such a good egg.

10.Hard nut to crack

معنا: شخص یا چیزی که فهمیدن و درک کردنش مشکل است
جمله:

The new set of math homework is a hard nut to crack.

11.In a pickle

معنا: گیر کردن در شرایطی دشوار
جمله:

With Italy’s eight grandest weddings coming up, the event planners are just realizing that they’re in a pickle.

12.In a jam

معنا: در مخمصه بودن، دچار دردسر شدن
جمله:

 The tourists are in a jam after finding out their tour guide left them.

13.Life is a bowl of cherries

معنا: زندگی پر از لذت و دلخوشی است.
جمله:

  Life is a bowl of cherries for Violet and her family as they just won the bid for a week’s trip to Turkey.

14.Like two peas in a pod

معنا: بسیار شبیه بودن
جمله:

 Since birth, Jack and Johnny have been inseparable. They are like two peas in a pod.

15.Nutty as a fruitcake

معنا: خل و چل یا دیوانه
جمله:

You might think Bridget is nutty as a fruitcake but she is actually the sweetest and most generous person in this building.

16.Piece of cake

معنا: کاری ساده و راحت برای انجام دادن
جمله:

 The book club found knitting a sweater to be a piece of cake.

17.Sell like hot cakes

معنا: چیزی که سریع و در مقادیر زیاد به فروش می رسد
جمله:

 Joey’s custom backpacks are selling like hot cakes at the bookstore.

18.Spill the beans

معنا: رازی را افشا کردن
جمله:

 Be careful when Lady Whistledown comes for a visit because she always likes to spill the beans.

19.Top banana

معنا: مهم ترین فرد
جمله:

Michael Scott thinks he is the top banana of Dunder Mifflin’s Scranton Branch.

20.Walk on eggshells

معنا: کاملا مراقب و مواظب حرف ها و کارهای خود بودن
جمله:

 I am always walking on eggshells when Nanny McPhee comes in for a visit.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.