همه چی در مورد IELTS Life Skills

IELTS Life Skills مختص افرادی است که باید مهارت های شنیداری و گفتاری خود در زبان انگلیسی را در چهارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها (CEFR) در سطوح A1، A2 یا B1 ثابت کنند.

قبل از ثبت نام در این آزمون به وب سایت www.gov.uk مراجعه کنید تا مهارت زبانی لازم جهت اخذ ویزا را بررسی کنید.

آزمون شامل چه مواردی است؟

IELTS Life Skills در سه سطح موجودند:

  • IELTS Life Skills در سطح A1 گفتاری (speaking) و شنیداری (listening)
  • IELTS Life Skills در سطح A2 گفتاری (speaking) و شنیداری (listening) که تنها در بریتانیا ارائه می شود*
  • IELTS Life Skills در سطح B1 گفتاری (speaking) و شنیداری (listening)

*بریتانیا در ژانویه 2016 عنوان کرد که قصد دارد سطح A2 زبان انگلیسی را برای خانواده های مهاجر که قصد تمدید اقامت در بریتانیا را دارند بگنجاند

(https://www.gov.uk/government/news/new-a2-english-requirement-in-the-family-route).

بعد از دو سال و نیم همسران و والدینی که ویزای مهاجرت خانوادگی دارند و جزو EFA نیستند جهت تمدید ویزای موقت (leave to remain) همسر یا والدین بودن خود تا پنج سال باید آزمون گفتاری و شنیداری سطح A2 را بگذرانند. اطلاعات و جزئیات بیشتر راجع به شرایط آن در دوره ی تعیین شده تأیید و در وب سایت GOV.UK منتشر می شود. لطفا به یاد داشته باشید که سطح جدید A2 زبان انگلیسی، تأثیری بر اپلای کردن ویزای leave to remain افرادی که لازم است در این میان آن را دریافت کنند ندارد و حتما این افراد باید برای این ویزا اپلای کنند.

نتایج آزمون های IELTS Life Skills

نتایج آزمون معمولا هفت روز پس از برگزاری آزمون در دسترس خواهند بود.

یکی از این دو نتیجه را خواهید گرفت: یا قبول می شوید یا رد می شوید.

رد شدن به این معناست که موفق نشدید و از این آزمون جهت اپلای کردن برای ویزای خود نمی توانید استفاده کنید.

آمادگی جهت آزمون

آزمون های نمونه ی رایگان را دانلود کنید تا برای آزمون IELTS Life Skills آماده شوید:

سطح A1:
آزمون های نمونه: فایل ها
برگه نمونه A IELTS Life Skills  Download now (PDF, 4.4M
فایل نمونه listening A IELTS Life Skills Play now (MP3, 657KB)
برگه نمونه B IELTS Life Skills Download now (PDF, 4.2MB)
فایل نمونه B listening IELTS Life Skills Play now (MP3, 661KB)
سطح A2:
آزمون های نمونه: فایل ها
برگه نمونه A IELTS Life Skills Download now (PDF, 483KB)
فایل نمونه listening A IELTS Life Skills Play now (MP3, 1.68MB)
برگه نمونه B IELTS Life Skills Download now (PDF, 503KB)
فایل نمونه B listening IELTS Life Skills Play now (MP3, 2.64MB)
سطح B1:
آزمون های نمونه: فایل ها
برگه نمونه A مهارت های زندگی آیلتس
Download now (PDF, 383KB)
فایل نمونه listening A IELTS Life Skills Play now (MP3, 1.05MB)
برگه نمونه B IELTS Life Skills Download now (PDF, 383KB)
فایل نمونه B listening IELTS Life Skills Play now (MP3, 0.98MB)

سوالات متداول در مورد آزمون IELTS Life Skills:

IELTS Life Skills چه چیزهایی هستند؟ برای چه هستند؟

IELTS Life Skills آزمون زبان انگلیسی است که توسط شرکای آیلتس ارائه می شود:

شورای فرهنگی بریتانیا، IDP، سنجش انگلیسی IELTS استرالیا و کمبریج.

IELTS Life Skills، آزمون گفتار (speaking) و شنیدار (listening) در سطوح A1، A2 و B1 مربوط به CEFR است. این آزمون جزو ضروریات ویزاهای بریتانیا و مهاجرتی (UKVI) با اهداف مهاجرتی و دسته های مختلف ویزا قرار گرفته است.

من به کدام آزمون IELTS Life Skills نیاز دارم؟

اگر برای ویزاهای بریتانیا و ویزای مهاجرت اعضای خانواده ی فرد مقیم اپلای می کنید آزمون A1 IELTS Life Skills را انتخاب کنید.

اگر برای ویزاهای بریتانیا اپلای می کنید یا قصد تمدید ویزای مهاجرت اعضای خانواده ی فرد مقیم را دارید آزمون A2 IELTS Life Skills را انتخاب کنید.

*دولت بریتانیا در ژانویه ی 2016 اعلام کرد که قصد دارد آزمون A2 انگلیسی را برای مهاجرینی که از طریق خانواده مهاجرت کرده اند و قصد تمدید اقامت خود در بریتانیا را دارند معرفی کند.

(https://www.gov.uk/government/news/new-a2-english-requirement-in-the-family-route). همسران و والدین با ویزای خانوادگی یا مهاجرت از طریق خانواده (family route) که EFA نیستند پس از گذشت دو سال و نیم در بریتانیا لازم است که آزمون گفتاری (speaking) و شنیداری (listening) را در سطح A2 با موفقیت بگذرانند تا جهت ویزای leave to remain برای اقامت پنج ساله به عنوان همسر یا والدین فرد مقیم اقدام کنند. اطلاعات و جزئیات بیشتر راجع به شرایط آن در دوره ی تعیین شده تأیید و در وب سایت GOV.UK منتشر می شود. لطفا توجه داشته باشید که با وجود آزمون جدید سطح A2 زبان انگلیسی باز هم لازم است افراد در این میان برای ویزای leave to remain اپلای کنند.

اگر هدف شما اپلای برای ویزاهای بریتانیا و مهاجرت با تاریخی نامحدود و نامعلوم برای سیتیزن شدن یا ویزای leave to remain با مدتی نامحدود و نامعلوم است آزمون سطح B1 IELTS Life Skills را انتخاب کنید.

جدول مشخصات برای تصمیم گیری راجع به ازمون IELTS Life Skills

IELTS Life Skills

 

A1 به عنوان بخشی از اپلای ویزای leave to remain و سایر ویزاهای بریتانیا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را اثبات کنید.
IELTS Life Skills

 

A2 به عنوان بخشب از اپلای برای تمدید ویزای leave to remain و سایر ویزاهای بریتانیا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را اثبات کنید.
IELTS Life Skills

 

B1 به عنوان بخشی از اپلای برای ویزاهای بریتانیا و ویزای leave to remain با مدت نامعلوم و نامحدود و یا سیتیزن شدن، مهارت های گفتاری و شنیداری خود را اثبات کنید.

چه زمانی و در کجا می توانم آزمون IELTS Life Skills را بگذرانم؟

آزمون های IELTS Life Skills در سراسر دنیا در دسترس هستند، در موقعیت هایی که توسط اداره ی ویزا و مهاجرت بریتانیا (UKVI) تعیین شده اند. این سازمان نتایج آزمون های سایر محل ها را نخواهد پذیرفت. شما باید در زمان ثبت نام مشخص کنید که قصد دارید نتایج این آزمون را برای اخذ ویزا استفاده کنید و مطمئن شوید که در جلسه ی آزمون تعیین شده توسط UKVI یا این سازمان، در آزمون شرکت می کنید. از فهرست ویزای دولتی بریتانیا یا UK Government visa check list استفاده کنید تا مطمئن شوید که در آزمونی معتبر شرکت می کنید، به چه سطحی باید برسید و از کدام آزمون باید استفاده کنید.

شکل و صورت کلی IELTS Life Skills چگونه است؟

آزمون جدید مهارت های زندگی آیلتس طراحی شده است تا نیازهای مهاجراتی خاص افرادی را برطرف کند که تنها لازم است مهارت های گفتاری و شنیداری خود را نشان دهند. شما این آزمون را با یک شرکت کننده ی دیگر و یک آزمون گیرنده می گذرانید. طی این یک جلسه عملکرد شما هم در بخش گفتاری (speaking) و هم در بخش شنیداری (listening) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

IELTS Life Skills در سطح A1 CEFR 16-18 دقیقه طول می کشد و مهارت های زندگی آیلتس در سطح A2 بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد و سطح B1 22 دقیقه طول می کشد. هیچ استراحتی بین بخش های گفتاری و شنیداری وجود ندارد و به صورت هم زمان در هر دو مهارت ارزیابی خواهید شد.

IELTS Life Skills چگونه ارزیابی می شوند؟

آزمون گیرنده ی معتبر آیلتس عملکرد شما را براساس معیارهای زیر طی آزمون گفتاری و شنیداری ارزیابی می کند:

  • دریافت اطلاعات
  • انتقال اطلاعات
  • صحبت برای برقراری ارتباط
  • حضور در بحث و گفت و گوها

عملکرد شرکت کننده ی دیگر این آزمون که همزمان با شما در آزمون شرکت می کند بر نتیجه ی ارزیابی عملکرد شما تأثیری نخواهد داشت.

من چگونه می توانم برای IELTS Life Skills آماده شوم؟

در نمونه های رایگان این آزمون یا free test samples. خود را آماده کنید.

چند کپی از گزارش IELTS Life Skills دریافت خواهم کرد؟

شما یک کپی از فرم گزارش IELTS Life Skills دریافت خواهید کرد.

چه زمانی نتایج IELTS Life Skills خود را دریافت می کنم؟

نتایج آزمون معمولا هفت روز پس از برگزاری آزمون در دسترس هستند.

آزمون IELTS Life Skills در چه زمان هایی قابل دسترس خواهد بود؟

تاریخ آزمون IELTS Life Skills طی 28 روز در لوکیشن ها یا موقعیت های مکانی دائمی و در موقعیت های مکانی پاپ آپ سه ماهه در دسترس خواهد بود.

من چند دفعه و با چه فواصلی می توانم دوباره در آزمون آیلتس یا IELTS Life Skills شرکت کنم؟

هیچ محدودیتی برای شرکت در آزمون وجود ندارد. در IELTS Life Skills اگر در این آزمون قبول شوید تا دو سال نمی توانید در سطحی یکسان شرکت کنید. اگر در آزمون قبول نشوید هیچ محدودیتی برای شرکت مجدد در آزمون وجود ندارد.

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.