آموزش حروف الفبا زبان فرانسه

آموزش هر زبان با الفبا صورت می‌گیرید زیرا ساختار کلمات و جملات با حروف تکمیل می‌شود. الفبا زبان فرانسه مانند الفبا زبان انگلیسی دارای 26 حرف است که از نظر نگارش هیچ تفاوتی با انگلیسی نمی‌کند و تا حدودی تلفظ حروف نیز به آن شبیه است. اما این بدان معنا نیست که به راحتی می‌توان آن را یادگرفت و تلفظ کرد زیرا نوع گویش آنها با زبان فارسی بسیار متفاوت و دشوار است. برخی از این حروف معادلی در زبان ما ندارند و باید سعی کنید تمرین خود را برای درست ادا کردن آن کلمه زیاد کنید. در این نوشتار سعی می‌کنیم تا به شکلی ساده الفبا زبان فرانسه را به شما آموزش دهیم.

الفبا زبان فرانسه

A: آ

B: بِ

C: سِ

D: دِ

E: او

F: اِف

G: ژی

H: اَش

I: ای

J: ژی

K: کا

L: اِل

M: اِم

N: اِن

O: اُ

P: پِ

Q: کو

R: اِق

S: اِس

T: تی

U: او

V: وی

W: دوبله وی

X: ایکس

Y: ایگقِگ (ایگرگ)

Z: زِد

در این زبان 6 حرف صدا دار (Voyelle) و یک حرف نمیه صدا دار و نمیه مستقل (y) وجود دارد و مابقی 19 حرف دیگر بی‌صدا هستند. زبان فرانسه به شدت وابسته به حروف صدا دار است به طوریکه اگر کلمه‌ای مانند BSTFKHQ نوشته شود به هیچ عنوان نمی‌شود آن را تلفظ کرد.

حروف صدا دار در زبان فرانسه

A,E,I,O,U,Y

i/ – vie, dix, stylo/

حرف صدا دار /i/ مانند صدای ( ای ) مثل ( سیر ) در فارسی است.

e/ – fée, été, danser, je partirai/

ɛ/ – sel, tête, treize, je partirais/

حرف صدا دار /e/ و /ɛ/ تا حدی شبیه به صدای ( اِ ) در فارسی است.

u/ – doux, vous, où, nous/

حرف صدا دار /u/ مانند صدای ( او ) مثل ( کور ) در فارسی است.

y/ – vu, jus, une, nu, tu, sucre/

حرف صدا دار /y/ در تلفظ به زبان فرانسه مانند /u/ هستند اما موقع تلفظ لب‌ها تا حدودی جمع‌تر است و محل تولید صدا در جلو دهان صورت می‌گیرد. به طور مثال ( گول ) را تلفظ کنید.

œ/ – veulent, seul, professeur/

ø/ – le, veux, feu, œufs/

حرف صدا دار /œ/ مانند صدای ( اُ ) مانند تلفظ گُزَل به ترکی است و بر خلاف حرف صدا دار /ø/ که همان صدا را می‌دهد لب‌ها بازتر خواهد شد.

o/ – faux, métro, bientôt, beau/

ɔ/ – homme, porc, sol, pomme/

در زبان فرانسه این دو حرف صدا دار نیز صدای ( اُ ) می‌دهند اما نحوه باز شدن دهان برای تلفظ و موقعیت شکل‌گیری کلمه در آن متفاوت است.

ɑ/ – bas, las, pâtes/

a/ – gars, ami, là/

این دو حرف صدا دار نیز ( اَ ) تلفظ می‌شوند اما محل شکل گیری صدا در آنها متفاوت است. /a/ در جلو دهان تشکیل می‌شود و لب‌ها کمی بسته تر است.

ə/ – le, samedi/

این حرف صدا دار محل تولیدش در میان دهان است. تا جدودی صدای ( اِ ) می‌دهد و در تلفظ آن لب‌ها نمیه باز هستند.

ɛ̃/ – gain, vin, pain, impatient/
œ̃/ – l’un, parfum, chacun/
õ/ – long, monde, pont/
ɑ̃/ – enfant, dans, l’an, chamber/

ɔ̃/- bon, ombre/

این حروف صدا دار که به آن Nasal Vowels گفته می‌شود، در زبان فرانسه صدا‌یی تو دماغی دارند که در حین تلفظ هوا از بینی و دهان به صورت همزمان خارج می‌شود. این صدا‌ها هیچ معادلی در زبان فارسی ندارند.

نیمه صامت‌ها

j/- yeux, paille, pied/

این حرف نمیه صامت مانند صدای ( ی ) تلفظ می‌شود. به طور مثال ( نِی)

w/ – oui, ouest, moi/

این حرف نیمه صامت مانند ( و ) تلفظ می‌شود. به طور مثال ( والسلام )

ɥ/ – huile, nuit, lui/

این حرف نیمه صامت صدایی مانند /y/ تولید می‌کند. تلفظ آن چیزی مانند ( ایی ) است.

حروف صامت در زبان فرانسه

/p/
/b/
/t/
/d/
/k/
/g/
/f/
/v/
/l/
/s/
/z/
/ʃ/
/ʒ/
/m/
/n/
/ɲ/
/ŋ/
/R/

نکات ریز:

ɲ/ – agneau, poignet/

این حرف صدای ( نی ) می‌دهد.

ɲ/ – agneau, poignet/

این حرف صدای ( این ) می‌دهد.

R/ – rue, rouge/

این حرف صدای ( غ ) می‌دهد.

ʒ /– japonais, je, genial/

این حرف صدای ( ژ ) می‌دهد.

ʃ/ – chat, chinois, short/

این حرف صدای ( ش ) می‌دهد.

صامتی که پایان کلمه می‌آید معمولا تلفظ نمی‌شود.

مثال: éclat که به معنای بدرخشید است، t آن خوانده نمی‌شود.

h در زبان فرانسه که به صورت mute یا گنگ است تلفظ نمی‌شود.

حرف c قبل از حروف ( e,I,y ) صدای /s/ و در غیر این صورت صدای /k/ می‌دهد.

گاهی حرف c قبل از حروف ( a,o,u ) علامت سِدی ( ç ) می‌گیرد که صدای آن تبدیل به /s/ می‌شود.

مثال: garçon که به معنای گارسون است.

ch همیشه صدای /ʃ/ ( ش ) می‌دهد.

حرف g در زبان فرانسه قبل از حروف ( e,I,y ) صدای  / ʒ / ( ژ ) می‌دهد. در حالت عادی این حرف صدای /g/ ( گ ) می‌دهد.

gn همیشه صدای /ɲ/ می‌دهد.

حرف j همیشه صدای / ʒ / ( ژ ) می‌دهد.

q یا qu همیشه صدای /k/ می‌دهد.

حرف s اگر بین دو حرف صدا دار باشد /z/ و در غیر این صورت /s/ تلفظ می‌شود.

مثال: maison به معنای خانه است که s در اینجا z تلفظ می‌شود.

ph همیشه صدای /f/ می‌دهد.

حرف th همیشه صدای /t/ می‌دهد.

t  در ترکیب tion صدای /s/ می‌دهد.

مثال: nation

برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.